Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Lượt xem:

UBND HUYỆN CƯM’GAR TRƯỜNG TH PHAN ĐĂNG LƯU   Số: 06 /KH-PĐL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ea Kiết, ngày 12 tháng 01 năm 2022   KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG Tháng 01 năm học 2021-2022 Chuyên đề: “Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học” “Bồi dưỡng CTGDPT 2018: Môn Toán; TV” Căn... ...
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI I

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI I

Lượt xem:

                             TRƯỜNG TH PHAN ĐĂNG LƯU TỔ KHỐI I CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:     /KH-KHỐI I Ea Kiết, ngày 26 tháng  9 năm 2021.   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ KHỐI I – TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐĂNG LƯU NĂM HỌC 2021 – 2022        Chủ đề năm học: Tập thể GV- HS khối I trường Tiểu học... ...
kế hoạch dạy học trực tuyến

kế hoạch dạy học trực tuyến

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN COVID-19

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN COVID-19

Lượt xem:

...
Hình ảnh học sinh lớp 5 đi dã ngoại trải nghiệm học tâp

Hình ảnh học sinh lớp 5 đi dã ngoại trải nghiệm học tâp

Lượt xem:

...
Giáo án trình chiếu

Giáo án trình chiếu

Lượt xem:

...
Giáo án trình chiếu

Giáo án trình chiếu

Lượt xem:

...
Giáo án dạy chuyên đề – Phân môn Luyện từ và câu lớp 4

Giáo án dạy chuyên đề – Phân môn Luyện từ và câu lớp 4

Lượt xem:

...
Đề kiểm tra HKI năm học 2018 – 2019 trường TH PĐLưu

Đề kiểm tra HKI năm học 2018 – 2019 trường TH PĐLưu

Lượt xem:

KHOI 2 ,3,4,5 KHOI 3 KHOI 4 KHOI 5 ...
Đề kiểm tra HKI năm học 2018 – 2019

Đề kiểm tra HKI năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

KHOI 1 ...
HÌNH ẢNH NGÀY HOI ĐỌC SÁCH TRƯỜNG TH PHAN ĐĂNG LƯU NĂM HỌC 2018- – 2019

HÌNH ẢNH NGÀY HOI ĐỌC SÁCH TRƯỜNG TH PHAN ĐĂNG LƯU NĂM HỌC 2018- – 2019

Lượt xem:

...
GIÁO ÁN LỚP 1 MÔN TN&XH Tuần 20

GIÁO ÁN LỚP 1 MÔN TN&XH Tuần 20

Lượt xem:

...
Trang 1 / 3123 »