LỊCH PHÂN CÔNG DỌN VỆ SINH

LỊCH PHÂN CÔNG DỌN VỆ SINH

Lượt xem:

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG TH PHAN ĐĂNG LƯU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số: …..  /QĐ-PĐL  Ea Kiết, ngày 04 tháng 10 năm 2021   QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TiÓu häc PHAN ĐĂNG LƯU Căn cứ chức năng, quyền hạn được phân cấp quản lý của trường tiểu... ...
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN COVID-19

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN COVID-19

Lượt xem:

...
Kế hoạch hoạt động hè 2019 trường TH Phan Đăng Lưu

Kế hoạch hoạt động hè 2019 trường TH Phan Đăng Lưu

Lượt xem:

...
Kế hoạch XHH

Kế hoạch XHH

Lượt xem:

...
Giáo án An toàn khi đi xe đạp

Giáo án An toàn khi đi xe đạp

Lượt xem:

...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...