• Nguyễn Thượng Hiền
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư chi bộ
 • 0944848376
 • Hiệu trưởng kiêm Bí thư chi bô đảng
 • Nguyễn Thượng Hiền
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0944848376
 • phandangluu@pgdcumgar.edu.vn
 • thôn 8 xã Ea Kiết - cưM'gar - Đăk Lăk
Phan Thị Xuân Hiền
 • Phan Thị Xuân Hiền
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0986981057
 • xuanhienpdl@gmail.com
 • Thôn 10 xã Ea Kiết - CưM'gar - Đăk Lăk