Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Lượt xem:

UBND HUYỆN CƯM’GAR TRƯỜNG TH PHAN ĐĂNG LƯU   Số: 06 /KH-PĐL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ea Kiết, ngày 12 tháng 01 năm 2022   KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG Tháng 01 năm học 2021-2022 Chuyên đề: “Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học” “Bồi dưỡng CTGDPT 2018: Môn Toán; TV” Căn... ...
Hình ảnh học sinh lớp 5 đi dã ngoại học tập 2021 – 2022

Hình ảnh học sinh lớp 5 đi dã ngoại học tập 2021 – 2022

Lượt xem:

...
Hình ảnh học sinh lớp 5 đi dã ngoại học tập 2021 – 2022

Hình ảnh học sinh lớp 5 đi dã ngoại học tập 2021 – 2022

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI I

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI I

Lượt xem:

                             TRƯỜNG TH PHAN ĐĂNG LƯU TỔ KHỐI I CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:     /KH-KHỐI I Ea Kiết, ngày 26 tháng  9 năm 2021.   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ KHỐI I – TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐĂNG LƯU NĂM HỌC 2021 – 2022        Chủ đề năm học: Tập thể GV- HS khối I trường Tiểu học... ...
kế hoạch dạy học trực tuyến

kế hoạch dạy học trực tuyến

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN COVID-19

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN COVID-19

Lượt xem:

...
Một số hình ảnh khai giảng năm học 2019 – 2020 trường TH Phan Đăng Lưu

Một số hình ảnh khai giảng năm học 2019 – 2020 trường TH Phan Đăng Lưu

Lượt xem:

...
Kế hoạch hoạt động hè 2019 trường TH Phan Đăng Lưu

Kế hoạch hoạt động hè 2019 trường TH Phan Đăng Lưu

Lượt xem:

...
Hình ảnh học sinh lớp 5 đi dã ngoại trải nghiệm học tâp

Hình ảnh học sinh lớp 5 đi dã ngoại trải nghiệm học tâp

Lượt xem:

...
Báo cáo thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2019

Báo cáo thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2019

Lượt xem:

...
nghị quyết họp chi bộ tháng 4/2019

nghị quyết họp chi bộ tháng 4/2019

Lượt xem:

...
Trang 1 / 41234 »