Một số hình ảnh khai giảng năm học 2019 – 2020 trường TH Phan Đăng Lưu

Một số hình ảnh khai giảng năm học 2019 – 2020 trường TH Phan Đăng Lưu

Lượt xem:

...
Kế hoạch hoạt động hè 2019 trường TH Phan Đăng Lưu

Kế hoạch hoạt động hè 2019 trường TH Phan Đăng Lưu

Lượt xem:

...
Hình ảnh học sinh lớp 5 đi dã ngoại trải nghiệm học tâp

Hình ảnh học sinh lớp 5 đi dã ngoại trải nghiệm học tâp

Lượt xem:

...
Báo cáo thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2019

Báo cáo thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2019

Lượt xem:

...
nghị quyết họp chi bộ tháng 4/2019

nghị quyết họp chi bộ tháng 4/2019

Lượt xem:

...
Giáo án trình chiếu

Giáo án trình chiếu

Lượt xem:

...
Giáo án trình chiếu

Giáo án trình chiếu

Lượt xem:

...
Giáo án dạy chuyên đề – Phân môn Luyện từ và câu lớp 4

Giáo án dạy chuyên đề – Phân môn Luyện từ và câu lớp 4

Lượt xem:

...
Đề kiểm tra HKI năm học 2018 – 2019 trường TH PĐLưu

Đề kiểm tra HKI năm học 2018 – 2019 trường TH PĐLưu

Lượt xem:

KHOI 2 ,3,4,5 KHOI 3 KHOI 4 KHOI 5 ...
Đề kiểm tra HKI năm học 2018 – 2019

Đề kiểm tra HKI năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

KHOI 1 ...
Tổ chức thi kéo co kỷ niệm mồng 8/3

Tổ chức thi kéo co kỷ niệm mồng 8/3

Lượt xem:

...
Trang 1 / 3123 »