Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn

Lượt xem:

UBND HUYỆN CƯM’GAR TRƯỜNG TH PHAN ĐĂNG LƯU   Số: 06 /KH-PĐL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ea Kiết, ngày 12 tháng 01 năm 2022   KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG Tháng 01 năm học 2021-2022 Chuyên đề: “Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học” “Bồi dưỡng CTGDPT 2018: Môn Toán; TV” Căn... ...
Những hình ảnh ngày Hội đọc sách của trường TH Phan Đăng Lưu

Những hình ảnh ngày Hội đọc sách của trường TH Phan Đăng Lưu

Lượt xem:

...
QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

Lượt xem:

UBND HUYỆN CƯM’GAR TRƯỜNG TH PHAN ĐĂNG LƯU   Số:       /KH-THPĐL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập –Tự Do –Hạnh Phúc                   Ea Kiết, ngày 28 tháng 9 năm 2021   QUY CHẾ CHUYÊN MÔN Năm học: 2021 – 2022   Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học; Quyết định số 48/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc... ...
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI I

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI I

Lượt xem:

                             TRƯỜNG TH PHAN ĐĂNG LƯU TỔ KHỐI I CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:     /KH-KHỐI I Ea Kiết, ngày 26 tháng  9 năm 2021.   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ KHỐI I – TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐĂNG LƯU NĂM HỌC 2021 – 2022        Chủ đề năm học: Tập thể GV- HS khối I trường Tiểu học... ...
Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Lượt xem:

PGD&ĐT CƯMGAR THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2021 – 2022 Trường TH Phan Đăng Lưu   Áp dụng từ ngày 04 tháng 10 năm 2021. Thứ      Buổi Tiết 1A Hoài Thu 1B Thuần 1C Hà Phương 2A Hoàn 2B K Nguyệt 2C Thảo 3A La 3B Huyên 3C Lê Thu 4A C Phương 4B Loan 4C Huê 5A Dung 5B Trọng 5C Thúy HAI SÁNG 1 HĐTN-SHDC HĐTN-SHDC... ...
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN COVID-19

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN COVID-19

Lượt xem:

...
Bài giảng Tiếng việt lớp 2

Bài giảng Tiếng việt lớp 2

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH HỌC KỲ II

KẾ HOẠCH HỌC KỲ II

Lượt xem:

...
Bài giảng Hội giảng GVDG cấp tỉnh

Bài giảng Hội giảng GVDG cấp tỉnh

Lượt xem:

...
THỜI KHÓA BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU

Lượt xem:

...
Kế hoạch chuyên đề

Kế hoạch chuyên đề

Lượt xem:

...
Trang 1 / 3123 »